De CC ACADEMY is het professionele business training en kenniscentrum van de CC GROUP.

De academy biedt een groot aantal zelfontwikkelde trainingen en cursussen aan op het gebied van SAP en business consultancy. Met name richt de academy zich op het verhogen van het professioneel denk- en werkniveau van professionals. Enerzijds onderscheiden de cursussen zich door een zeer hoog theoretisch kennisniveau anderzijds door de pragmatische invulling van de trainingen waarbij “Learning by doing” een vast gegeven is. Het daadwerkelijk goed kunnen toepassen van de opgedane kennis staat centraal bij onze trainingsaanpak.

Het SAP cursusaanbod

De CC Academyheeft de afgelopen jaren vooral naam gemaakt als opleider van SAP consultants. Met haar geheel eigen aanpak, waarbij de business processen als uitgangspunt genomen zijn, is de Academy is staat gebleken hoogwaardige SAP consultants op te leiden die zeer gewaardeerd worden in de markt. Door de wijze van lesaanpak is de Academy methode ook zeer goed te gebruiken voor het omscholen van medewerkers. Daarbij hoeft niet voorhand SAP-kennis al voorhanden te zijn.

Aanpak

Het opleidingspakket bestaat uit twee delen, waarbij het eerste deel “First Dive” genoemd wordt en het tweede deel “Deep Dive”. De “First Dive” is bedoeld als kennismaking en de “Deep Dive” als verdieping in een specifieke SAP module. Zo bestaan er Deep Divesvoor de SAP-modules SD (Sales and Distribution), MM (Material Management), PP (Production Planning) en FiCo (Finance and Control). De typische duur van een First Dive is één lesweek en van een Deep Dive 12 lesweken (3 maanden). Het betreft hier full-time cursussen die klassikaal gegeven worden.
Per kwartaal wordt er door de CC Academyeen Deep Dive cursus georganiseerd voor de eigen (nieuwe) medewerkers van de CC GROUP. Bij deze cursussen worden ook externe deelnemers toegelaten mits zij aan de toelatingseisen voldoen. Daarnaast organiseert de CC Academy op verzoek voor klanten maatwerkcursussen waarbij in overleg met de klant lesmateriaal wordt aangepast aan de situatie bij de klant. De docenten die les geven zijn zelf allen zeer ervaren consultants en brengen dus veel praktijkervaring mee.

Voor wie zijn de SAP cursussen geschikt?

Eigenlijk voor iedereen die met SAP gaat werken. Door de eigen procesaanpak die gevolgd wordt is het mogelijk dat men de cursus volgt ook als men in het geheel nog geen ervaring met SAP heeft. Dit geldt ook voor deelnemers die SAP consultant willen worden. De First Dive cursusis met name geschikt voor key-users die hun blikveld willen verruimen en voor support medewerkers c.q. applicatie beheerders. De Deep Dive cursussen leiden verder op en zijn geschikt voor SAP projectmedewerkers en SAP consultants.
 
De onderneming XAPWORX maakt gebruik van het opleidingen aanbod van de CC Academy om haar eigen SAP medewerkers te trainen. Als een van de weinige consultancy organisaties richten zij zich niet alleen op de zwaardere projectfuncties maar vooral ook op functies die geschikt zijn voor net opgeleide medewerkers zoals SAP beheerfuncties, Master Data werkzaamheden en Junior Consultancy werk.